SJEĆANJE

MILICA SEDMAK
15. IX. 2016. - 15. IX. 2017.
Samotan lutam večernjim
ulicama.
Na svakom uglu, visoko,
svjetiljka sja;
Stotinu uglova, stotinu
svjetiljaka.
Al' nigdje tebe... Tebe
nema.
(D. Tadijanović)
Tvoj sin Mario, unučad Matea i Borna i praunuk Jona