POSLJEDNJI POZDRAVI

dragom
TATI
Uvijek si s nama.
Tvoje: Peni, Kokolo, Pahuljica, Seka i Natali