POSLJEDNJI POZDRAVI

našoj najdražoj majci
LIZI RODIĆ (COCI)
Tvoja ljubav prema nama i žrtva za nas je neopisiva.
Hvala ti na svemu!
Čuvali te anđeli!
Tvoja djeca: Ozana, Nikola, Ruža, Štefica, Josipa, Marina i Julijana