ZAHVALE

Povodom neočekivane smrti mojeg dragog životnog suputnika, supruga
DUŠANA RAŽEMA
najsrdačnije zahvaljujem svoj rodbini, prijateljima, kolegama, susjedima i znancima koji su mi u najtežim trenucima pružali pomoć i sa mnom dijelili tugu i bol. Zahvaljujem svima koji su svojim prisustvom punim iskrenog suosjećanja doprinijeli dostojanstvenom ispraćaju dragog i poštovanog pokojnika kao i onima koji su mi na bilo koji način uputili tople riječi ili misli utjehe.
Supruga Branka Katušin - Ražem