SJEĆANJE

STJEPAN RAGUŽ
- ŠĆEPO
26. I. 2003. - 26. I. 2011.
Dani i godine prolaze, a ljubav i uspomene čuvam u svom srcu.
S ljubavlju i ponosom čuvam uspomenu na tvoj lik, dobrotu i plemenitost.
Tvoja supruga Matija