SJEĆANJE

na voljenog supruga i oca
FILIPA RADOVIĆA
5. IV. 2015. - 5. IV. 2020.
Vrijeme koje prolazi tužno je, sjećanje na tebe bolno je, ali ljubav prema tebi vječna je.
Hvala svima koji posjećuju tvoj tihi dom.
Neka ti vječno svijetli svjetlo i čuvaju te anđeli.
Tvoje: supruga Ana i kći Sanja