ZAHVALE

U povodu smrti našeg dragog supruga, tate i dide, gospodina
JOZE PULJIZEVIĆA
novinara, kazališnog kritičara
zahvaljujemo rodbini, prijateljima, kolegama i svima koji su s nama podijelili bol i tugu, poklonili nam tople riječi utjehe i ispratili ga na vječni počinak.
Hvala gospodinu Vladi Julijanu na pomoći i vedrini koja nas je hrabrila kada je bilo teško.
Hvala gospođi dr. Pahor za dugogodišnju brigu oko tate.
Hvala gospođi Derežić, našoj sestri Željki, čiju je stručnost i pažnju tata jako cijenio.
Hvala ukupnom medicinskom osoblju Odjela za pulmologiju KB Dubrava na požrtvovnosti i brizi za našeg tatu.
Posebnu zahvalu upućujemo pročelniku Odjela, prof. dr. Nevenu Tudoriću. Vaš pristup pacijentu, vaša plemenitost i dobrota ostat će nam u trajnoj uspomeni.
Tugujući: supruga Antonija, kćeri Lada i Sanja te sin Marin s obiteljima