POSLJEDNJI POZDRAVI

dragom
MAKSU PETRETIĆU
kojega pamte s poštovanjem generacije
studenata i djelatnika
Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu