IZRAZI SUĆUTI

dragoj snahi
BISERKI HREN
od svekra Stjepana i svekrve Jelene