IZRAZI SUĆUTI

dragoj supruzi i majci, gospođi
BISERKI HREN
suprug Ivica, kći Ivana i sin Branimir