POSLJEDNJI POZDRAVI

našem dugogodišnjem direktoru,
gospodinu ANTI ČIČIN - ŠAINU Uprava i zaposlenici JANAF-a, d.d.