POSLJEDNJI POZDRAVI

dragom prijatelju i kolegi
IVICI VIDOVIĆU
Bio si jedinstven u svakom pogledu i kao takav si otišao s ovoga svijeta. Hvala ti za svaki trenutak. Počivaj u miru!
Ankica Mamić, Mladen Hrgarek i Agencija IMC