POSLJEDNJI POZDRAVI

našoj dragoj baki
BURICI
Zauvijek ćeš ostati u našim srcima i mislima.
Tvoji: Goran, Sandra i Matija