SJEĆANJE

na voljenu suprugu i majku
JASNU PETIR
14. IX. 2018. - 14. IX. 2019.
Vrjeme koje prolazi ne donosi zaborav već ljubav i sjećanje na tebe.
Tvoji voljeni: suprug Nikola, sin Filip - Nikola i kći Sara