ZAHVALE

RADOMIR BEVANDA
5. VIII. 1950. - 8. IV. 2018.
Posebno hvala liječnicima i tehničarima ORL odjela bolnice Merkur, liječnicima i sestrama odjela urologije i nefrologije
bolnice Sestre Milosrdnice, ravnateljstvu i osoblju Doma za starije Trešnjevka, Drenovačka 30 za dobru njegu i medicinsku skrb pruženu mome bratu.
Njegova sestra Zagorka Pelimon - Bevanda