POSLJEDNJI POZDRAVI

voljenom suprugu i tati
STJEPANU KOLENDARIĆU
supruga Marija i kćeri Ana i Tatjana