POSLJEDNJI POZDRAVI

voljenom suprugu, ocu, svekru i didi
MATI IVANČIĆU
supruga Zorka, sinovi Mijo i Stjepan, kći Mirjana, snahe Iva i Marijana, unučad Petra, Marko, Sara, Viktorija, Ana i Marta