ZAHVALE

Poseban čovjek će ostati živjeti u našim srcima i kada više nije pored nas, a sjećanje na njega će nas i dalje tješiti i hrabriti.
Hvala svima na izrazima sućuti i dostojanstvenom ispraćaju našeg dragog
VALENTA ŠPREMA
Obitelj Šprem