ZAHVALE

KATA ČULINA
Nismo te mogli sačuvati od smrti, ali ćemo te zauvijek čuvati od zaborava.
U ovim danima obavijenim boli i tugom, hvala dragoj rodbini i prijateljima na podršci i izrazima sućuti. Hvala svima koji su je nosili u srcu i ispratili u mislima.
Posebno zahvaljujemo liječnicima i medicinskom osoblju KBC "Dubrava" koji su skrbili o našoj pokojnoj supruzi, majci i baki.
Zahvalna obitelj