SJEĆANJE

na našeg dragog
SIMEONA PETROVIĆA
6. IV. 2006. - 6. IV. 2011.
Po dobroti te pamtimo, s ljubavlju i poštovanjem spominjemo.
Tvoji: Seka i Dado