SJEĆANJE

Draga naša
JASNA PETIR
rođena CAPEK
14. IX. 2018. - 14. IX. 2019.
Prošla je godina duga,
a u nama je tuga.
Danica i Zlatko