POSLJEDNJI POZDRAVI

dragom suprugu, tati, dedi, puncu i svekru
SAVI PEŠIĆU
njegovi najmiliji.