POSLJEDNJI POZDRAVI

našoj dragoj kolegici, gospođi
KATARINI PAULIĆ
- MILANOVIĆ
S velikom tugom,
kolegice i kolege iz gimnazije u Osijeku
maturanata 1948/49.