ZAHVALE

Dirnuti pažnjom i poštovanjem koji su nam iskazani u trenucima najveće tuge povodom smrti našega dragoga supruga, oca i djeda
STOJANA PAPCA
najiskrenije zahvaljujemo na izrazima sućuti rođacima, kumovima, prijateljima, njegovim prijateljima vinogradarima, susjedima, mještanima Općine Koprivnički Bregi, kolegama i znancima.
Posebno zahvaljujemo rođacima i susjedima na pruženoj pomoći u njegovim posljednjim trenucima.
Hvala svećeniku Branku Horvatu na ispraćaju i nadahnutom govoru.
Iskrena hvala načelniku Općine Koprivnički Bregi Mariju Hudiću na objavljenom prisjećanju na pokojnika.
Hvala na izrazima sućuti rođacima
i prijateljima iz Hercegovine, koju nikada nije zaboravio.
Tugujuća obitelj