POSLJEDNJI POZDRAVI

voljenoj mami, baki i svekrvi
ŠTEFANIJI PALČIĆ
Zauvijek ćeš ostati u našim srcima.
Sin Željko, snaha Jelena, unuke Ivana i Ines, Gordan, praunuke Ida i Mila
mgsd