OBAVIJEST O SMRTI

na našeg dragog supruga, oca, svekra, punca, djeda i pradjeda
STIPU PALCA
- VALIĆA
8. II. 2009. - 8. II. 2011.
S ljubavlju i tugom čuvamo uspomenu na tebe.
Tvoji: supruga Manda, sinovi Drago i Miljenko i kćeri Mira i Blagica sa svojim obiteljima