POSLJEDNJI POZDRAVI

voljenoj supruzi, mami, baki, kćeri, sestri, ujni, teti, šogorici, svekrvi i nećakinji

SANDRI VEČERIĆ

Vječno ćeš biti u našim srcima i mislima!

Tvoji: suprug Vladimir, kći Dora, sinovi Valentino i Vladimir, otac Marijan, unučad Mihael, Brigita, Lucija i Emanuel, snahe Ana i Marija, braća Saša i Kristijan, šogorica Jadranka, nećaci Tomislav, Sanja, Katarina i Vladimir