POSLJEDNJI POZDRAVI

dragom suprugu i tati
JOSIPU JURINU
Tvoji: supruga Štefica, ćeri Ksenija i Kornelija s obiteljima