SJEĆANJE

na našu majku, baku i punicu
MARIJU MILIĆ
rođ. SERDAR
20. IV. 2010. - 20. IV. 2011.
S ljubavlju i tugom čuvamo uspomenu na tebe.
Tvoji: Svjetlana, Nela i Vjekoslav