SJEĆANJE

Naš voljeni

JOSIP KLOBUČAR
hrvatski branitelj

20. VI. 1993. - 20. VI. 2017.

Iako nisi s nama, trajno si u
našim srcima i molitvama.

Tvoji: mama Anka, brat Milan, sestre Marica, Jelena i Katica, šogorica Katica, šogori Tomislav, Damir i Dinko, nećaci i nećakinje Kristijan, Kristina, Igor, Tomica, Borna, Danijel, Danijela, Josipa, Marija, Ivan, Leona, Teo, Matia i Hana