SJEĆANJE

Dragi
KATARINA ĆUK
24. IX. 2005. - 24. IX. 2020.
STJEPAN ĆUK
8. XI. 2018. - 8. XI. 2020.
Vi niste samo sjećanje,
Vi niste samo sjena,
u našim ste mislima svakog dana i svakog trena.
Snivajte spokojno u prostranstvu vječnosti, a mi vas čuvamo u svojim srcima.
Vaše: kći Barica i unuka Sanja