SJEĆANJE

na našega dragog
IVANA MIHALICA
dipl. ing. elektrotehnike
27. I. 2002. - 27. I. 2011.
S ljubavlju,
tvoja obitelj