ZAHVALE

U teškim trenucima gubitka supruga i oca
IVANA MEDVEDECA

zahvaljujemo svim rođacima, prijateljima i kolegama na iskazanoj sućuti, riječima utjehe i podijeljenim uspomenama.
Posebno bi zahvalile dr. Hojiću i sestri Ljiljani koji su uvijek brinuli o njegovom zdravlju.
Dragica i Ivana