SJEĆANJE

na voljenog supruga, oca i djeda
prof. ing. RIKARDA MARUŠIĆA
15. I. 2003. - 15. I. 2011.
S ljubavlju i tugom,
tvoji: supruga Dubravka, kći Silvija, sin Alfred, snaha Marijana i unuk Rikard