SJEĆANJE

naš dragi
STJEPAN MARKOVIĆ - IMBRIJA
4. VII. 2010. - 4. VII. 2011.
Bio si, i jesi neizbrisivi trag u našem životu.
Tomislav, Ivan, Janko, Jasenka i Marija