SJEĆANJE

ANA MALNAR
18. I. 1974. - 18. I. 2011.
suprug i djeca