ZAHVALE

Povodom smrti mog supruga
dr.sc. IVANA MAJDAKA dr.med.vet.
Ovim putem želim zahvaliti svima koji su ga imali rado: prijateljima,suradnicima,kolegama,posl.partnerima,rodbini,susjedima, liječničkim timovima KB Rebro i KB Dubrava,svećenicima koji su ga ispratili u vječnost,kao i onima koje sam,možda,zaboravila spomenuti.
Hvala svima koji su mi izrazili pismenu ili usmenu sućut i koji su ga ispratili na vječni počinak cvijećem i toplim riječima .
Neka mu je laka hrvatska zemlja.
Ožalošćena supruga Branka