SJEĆANJE

na
IVANA MAGLIĆA
Već deset godina vidimo se samo u sjećanjima.
Do susreta u vječnosti, počivaj u miru Božjem!
Uvijek zahvalni za sve,
supruga Vinka s djecom i unucima