SJEĆANJE

na voljenog
MATIJU LJUBEKA
11. X. 2000. - 11. X. 2019.
Predugo je vrijeme bez tebe, no ti si još uvijek u našim mislima i srcima.
Tvoji: Matko, Nikica, Goranka i obitelj Vuković