ZAHVALE

Dirnuti pažnjom u trenucima bolnog rastanka od našeg dragog supruga, oca i djeda
MLADENA LACKOVIĆA

iskreno zahvaljujemo rodbini, znancima i prijateljima na iskazanoj sućuti povodom prelaska u vječnost našeg dragog Mladena.
supruga Đurđa, sinovi Tomislav i Branimir, unuke Lucija i Sofija