SJEĆANJE

na drage roditelje
RADETA (VUJKA) LABUSA
1911. - 1988.
SOFIJU (KOKU) LABUS
1913. - 2002.
sin Milan i snaha Ružica Labus s djecom i unucima