POSLJEDNJI POZDRAVI

dragoj
IVI KROLO
Draga Iva, znaj da nisi sama,
željno te u raju čeka mama.
obitelj Sever