SJEĆANJE

na
MIRU DEMŠIĆ rođ. POPOVIĆ
14. IX. 2007. – 14. IX. 2017.
unuk Tomislav sa Sunčanom, unuka Mira, praunuk Ivan i praunuka Dunja