POSLJEDNJI POZDRAVI

dragoj kolegici i prijateljici
višem fizioterapeutu
JASNI BOLF rođenoj PINTARIĆ
Kolegice iz škole za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Zagrebu
generacija 1968. - 1972. godine