SJEĆANJE

na oca i supruga
DRAGU KOVAČIĆA
5. VII. 1993. - 5. VII. 2011.
Hvala onima koji te se sjećaju.
Tvoji: sin Krešimir i supruga Nevenka