SJEĆANJE

na
FILIPA KOSA
29. III. 2006. - 29. III. 2011.
Uvijek si u našim mislima i srcima.
Tvoje: baka Kata i prabaka Marija