SJEĆANJE

na dragog i voljenog
VLADIMIRA KOCMANA
5. VII. 2010. - 5. VII. 2011.
S ljubavi i tugom čuvamo uspomenu na tebe.
Tvoji: majka Marija, supruga Biserka, djeca Marina i Kristijan, zet Vedran, snaha Marina, unuk Karlo, punica Jelka, tast Ivan