SJEĆANJE

na našeg dragog
VLADU DRAGIČEVIĆA
16. I. 2008. – 16. I. 2018.
supruga Marija, nećak Željko sa suprugom Željanom i sinom Lukom