ZAHVALE

U najtežim trenucima oproštaja od moje voljene supruge
ŠTEFICE ŠURINA KLANFAR
iskazana mi je izuzetna pažnja i suosjećanje te nesebična pomoć u obliku donacija od strane zaposlenika
Rudarsko - geološko - naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
na čemu im toplo i od srca, najljepše zahvaljujem.
Zlatko Klanfar