POSLJEDNJI POZDRAVI

dugogodišnjem članu Upravnog vijeća Javne ustanove "Maksimir"
DRAGUTINU KIŠU, dipl. ing.
od bivših i sadašnjih članova Upravnog vijeća i djelatnika Javne ustanove "Maksimir"